Administratieve regels

Hoe lang moet ik mijn administratie bewaren?

U dient uw administratie 7 jaar te bewaren, met uitzondering van administratie met betrekking tot onroerend goed, wat 9 jaar opgeslagen moet worden. Indien gewenst kunnen wij u een service verlenen waarbij wij uw administratie acchriveren en opslaan. vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Ik heb een vraag, hoe kan ik jullie bereiken?

Ons kantoor is op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar via 070 887 24 76.
Uiteraard bent u ook welkom voor een persoonlijk gesprek in onze vestigingen. 

Mijn klant betaald niet op tijd wat moet ik doen?

Als uw klant niet op tijd betaald of altijd te laat is met betalen, dan kunt dat eerst op een vriendelijke manier kenbaar maken. U wilt immers ook in de toekomst samenwerken. Maar u dient zich af te vragen wanneer een moeilijk betalende klant een niet-betalende wordt, waardoor u waarschijnlijk nog langer op uw geld moet wachten of als verlies moet afschrijven.

WIj kunnen u adviseren in het minnelijke traject. Voor meer advies hierover kunt u contact opnemen met onze juridische adviseurs.

Loonheffingen

Loonheffingen

Heeft u personeel in dienst? dan dient u hier over elk gewerkt uur loonheffing te betalen. Hiervoor zal ons kantoor (in opdracht van u) de aangifte loonheffingen indienen bij de Belastingdienst. U ontvangt achteraf van ons de afrekening die voldaan moet worden aan de Belastingdienst. 

Omzetbelasting

Wanneer moet ik aangifte van omzetbelasting doen?

Afhankelijk in welke periode u bent ingedeeld door de Belastingdienst zullen wij in opdracht van u de aangifte omzetbelasting indienen.
Dit kan per maand of per kwartaal zijn. Na de aangifte ontvangt u zo spoedig mogelijk van ons wat u dient te betalen aan omzetbelasting of bij een teruggaaf wat u ontvangt van de Belastingdienst

Ondernemingsvormen

Wanneer is de keuze voor een BV aantrekkelijk?

Indien de omzet en daarmee ook de risico’s binnen uw onderneming groter worden en de winsten navenant stijgen is de overstap naar een BV wellicht een juiste optie. Bij een BV wordt uw privé-vermogen afgescheiden van het zakelijke vermogen. Dat betekent dat schulden van de BV in principe niet op het privé-vermogen verhaald kunnen worden en dat u alleen risico loopt over maximaal de hoogte van uw aandelenkapitaal. Voor gedetailleerde informatie kunt u uw adviseur om advies vragen.