Juridische zaken

Waarom juridische dienstverlening van Topkir?

Wij hebben meertalige collega’s waardoor we toegankelijk zijn voor een groter publiek. 
We werken volgens heldere en scherpe afspraken tegen aantrekkelijke tarieven. Indien gewenst maken we met u een vaste prijsafspraak, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Daarbij komt dat we betaalbare tarieven hanteren en bovendien rekenen we geen kosten voor een eerste intake.

Vrijblijvend juridisch advies?

Iedereen krijgt helaas wel eens te maken met conflicten. Op deze momenten is het wel zo fijn als u kunt rekenen op juridische ondersteuning.  Topkir verzorgt de juridische dienstverlening op gebieden als het bestuursrecht, ondernemingsrecht, het huurrecht, schadevergoedingsrecht en het arbeidsrecht. Hiernaast behartigen wij ook uw belangen in letselschadezaken. U schakelt onze bedrijfsjuristen in bij (dreigende) conflicten, waarbij we –indien nodig- overgaan tot procederen. Maar liever nog voorkomen we het conflict en daarom helpen we u met het versterken van uw juridische positie. We stellen overeenkomsten op die u afsluit met medewerkers, vennoten, leveranciers of bijvoorbeeld uw (ver)huurder en we toetsen contracten en algemene voorwaarden binnen de .
U kunt uw conflict vrijblijvend aan ons voorleggen door de bijbehorende stukken langs te brengen door een afspraak te maken. We beoordelen dan eerst uw kans van slagen, alvorens we een voorstel uitbrengen. Dus wilt u weten wat Topkir voor u kan betekenen op het gebied van juridische dienstverlening? Bel voor een afspraak naar (070) 221 07 67!
Share our website