Salary

Meer dan cijfers alleen
Maandelijks behandelen wij de salarisgegevens van vele werkgevers. De toegevoegde waarde zit hem bij ons in advies en deskundigheid. Wij doen meer dan alleen maar lonen draaien, wij denken met u mee, door eventuele problemen uit uw handen te nemen.

Heldere prijzen
Wij berekenen vaste prijzen per werknemer, per jaar. Dit houdt voor u in dat als u minder personeel in dienst heeft, u minder hoeft te betalen voor de verwerking van de salarisadministratie.
  • Loonstroken 
  • Overzicht netto lonen (inclusief eventuele spaarbedragen).
  • Aangifte loonheffing.
  • Journaalpost. Geheel afgestemd op uw financiële administratie.
  • Controleren van de lonen met Wet Minimum loon, het minimum vakantietoeslag en de CAO.
  • Ziek- en herstel meldingen bij uw Arbo-dienst. Dit doen wij concreet ‘jaarlijks’.
  • Digitale aanlevering jaaropgaven richting fiscus.
  • Jaaropgaven werknemers.

Reageer


Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)


Share our website